The Storage Professionals
Taal:
Nederlands
Nederlands Deutsch

Onze cultuur

De cultuur van The Storage Professionals kan kortgezegd 'uniek' worden genoemd. Hieronder wordt uitgelegd, waarom we zo'n unieke cultuur hebben.

Allemaal 'met de voeten in de modder'

Binnen The Storage Professionals gaan we voor lange termijn relaties met onze klanten, maar ook met onze medewerkers. We zijn een transparant en eerlijk bedrijf. Een organisatie waar mensen zichzelf kunnen zijn, waar zij zich kunnen ontwikkelen en waar zij kunnen zeggen wat ze vinden en denken. Bij The Storage Professionals worden afspraken altijd nagekomen en zijn de lijnen kort. Iedereen is aanspreekbaar: of hij nu collega, manager of eigenaar is. We staan allemaal ‘met de voeten in de modder’.

Samenwerken en collegialiteit bevorderen

De medewerkers van The Storage Professionals zijn een hecht team. Collega’s helpen elkaar waar mogelijk. Om dit te bevorderen, organiseren we twee keer per jaar sociale activiteiten met het hele bedrijf. Ook worden er regelmatig vakgerichte sessies gehouden waarbij leveranciers of partners spreken over hun producten, aanpak of methodieken.

Geen externe aandeelhouders of financiers

The Storage Professionals heeft geen externe aandeelhouders of financiers. Alles wordt met eigen geld betaald. Dat verandert nooit binnen ons bedrijf, want het aangaan van financieringen met externe investeerders werkt vaak ongewenste korte termijn gedachten en doelstellingen in de hand. Onze missie en visie zouden zo onder druk komen te staan.