The Storage Professionals
Taal:
Nederlands
Nederlands Deutsch

Niels van Dijk

Na mijn studie bedrijfskundige informatica, heb ik ervaring opgedaan in IT en business alignment binnen verschillende branches, waaronder banken, nutsbedrijven, overheid, system integrators en commerciële dienstverleners. De ambitie om verder te gaan waar werkgevers in het algemeen kansen laten liggen als het gaat om een duidelijke visie, duurzame samenwerking met medewerkers en klanten en de ambitie tot ondernemerschap, maakte de keuze voor het starten van een gezamenlijke onderneming met Marcel een logische stap.
 
Als partner van The Storage Professionals ben ik eindverantwoordelijk voor alle interne zaken; het zogenaamde dagelijks bestuur. Hieronder vallen aansturing van het management team, financiën, facilitair, back-office en HRM. Onze overtuiging is dat delen leidt tot vermenigvuldigen en de kracht van ons ambitieuze team sterker is dan de som der delen. Ik ga iedere dag opnieuw vol energie en plezier aan de slag om binnen dit team van fantastische mensen onze ambitie verder te brengen.
 
In tegenstelling tot het zijn van een leverancier waar geen thuis wordt gegeven als de opdrachtgever een keer in zwaarder weer terecht komt, is onze missie opdrachtgevers bij complexe vraagstukken op gebied van datacenter en storage te ontzorgen en als partner naast hen te staan. Geen ‘hit and run’, maar een relatie gebaseerd op duurzaamheid. 'In voor- en tegenspoed' is ons motto!