The Storage Professionals
Taal:
Nederlands
Nederlands Deutsch

Disclaimer

Disclaimer

The Storage Professionals BV verleent u toegang tot www.thestorageprofessionals.nl (hierna te noemen ‘de website’) en publiceert hier ter kennisgeving teksten, afbeeldingen en andere materialen.

The Storage Professionals BV behoudt zich daarbij het recht op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

The Storage Professionals BV doet haar uiterste best om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij The Storage Professionals BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van dit intellectuele eigendom is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van The Storage Professionals BV, tenzij bij specifiek intellectueel eigendom anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan worden gewijzigd.