The Storage Professionals
Taal:
Nederlands
Nederlands Deutsch

Opkomst van een IT platform

Hoe komt een IT platform tot stand en hoe is deze in stand te houden?

Om hier antwoord op te kunnen geven is het belangrijk om een juiste definitie van een platform te benoemen. Het woordenboek geeft een aantal mooie definities:
 1. (bouwkunde) plat dak, plat bouwwerk: boorplatform
 2. verhoogde vloer; = podium
 3. gelegenheid voor openbare discussie
Hoewel veel eindgebruikers dit niet zien, willen wij als IT’ers daadwerkelijk een podium bieden waarop de eindgebruikers hun kunstje kunnen doen. Dit kunstje kan net als in de showbusiness erg divers zijn. In plaats van dans, zang of cabaret moeten onze artiesten patiënten verzorgen, burgers ondersteunen of de economie draaiende houden. Afhankelijk van de populariteit van de artiest wordt bepaald hoe groot en stevig het podium moet zijn.

Nu weer terug naar onze eigen showbusiness. Wat zorgt er nou voor dat het platform stabiel, veilig, bereikbaar en snel genoeg is? Het is de onderliggende architectuur dat ervoor zorgt dat het platform opgewassen is tegen (moedwillige) invloeden (storingen, defecten, sabotage, inbraak), piekmomenten (redundantie, informatievoorziening) en natuurlijk datgene wat de gebruiker wil gaan doen. Al deze invloeden zorgen ervoor dat er veel aandacht nodig is voor het ontwerp van de architectuur en dat er geen one-size-fits-all architectuur bestaat.Om tot een platform voor uw eindgebruikers te komen is het belangrijk om alle ontwerpkeuzes te benoemen. Hoewel ontwerpkeuzes niet in beton zijn gegoten en zeker in de loop der tijd zullen wijzigen, zullen we een zekere basis moeten benoemen waarmee gewerkt gaat worden. Om toch even terug te keren naar mijn eerder gebruikte metafoor: Als we een Ziggodome bouwen voor een beginnend artiest is de kans groot dat de kosten niet boven de baten uitkomen. Aan de andere kant zullen de Rolling Stones in een buurthuis onvoldoende middelen hebben om een goede show neer te zetten. Eén van de grootste valkuilen voor het ontwerpen van een platform is het niet benoemen van ontwerpkeuzes. Ik denk dat de grootste dooddoener nog altijd de volgende uitspraak van management is: "We bouwen het eerst en zien dan wel wat we er mee kunnen gaan doen."
 

Ontwerp van het platform

Zoals eerder benoemd bepaalt het doel van het platform welke ontwerpkeuzes van belang zijn. Een platform voor de gehele omgeving van een ziekenhuis of gemeente betreft veel meer keuzes dan een platform voor een startup software-ontwikkelomgeving. Wat voor ontwerpkeuzes zijn dan van belang? Denk hierbij aan: Hoe kunnen gebruikers hun werk goed doen? Wat voor beschikbaarheid is vereist? Hoe snel moet een applicatie of de omgeving weer beschikbaar zijn bij uitval/calamiteit? Hoeveel resources zijn initieel benodigd?
 
De eerste drie zijn vragen waarbij voorheen de IT-afdeling het antwoord eigenlijk niet zou moeten invullen, maar wat in de praktijk wel vaak gebeurde. Het nadeel hiervan is dat u als IT-afdeling eigenlijk nooit de juiste keuze maakt. Door IT te definiëren als serviceprovider kun je natuurlijk de organisatie voorzien van keuzes. Meer informatie hierover is terug te vinden in de blog van mijn collega Sander Biemans. Hierbij is het wel van belang om geregeld af te stemmen met de organisatie of de keuzes nog passen. Door juist voor excepties de stakeholders van de organisatie erbij te betrekken en gezamenlijk de belangrijke keuzes te maken, creëer je een gezamenlijke verantwoordelijkheid en worden ambassadeurs binnen de organisatie ontwikkeld.
 
Dan blijft natuurlijk ook altijd de vraag hoe groot de omgeving moet worden ontworpen. Hierbij is het aloude devies nog altijd van toepassing: Meten is weten! Zorg ervoor dat we weten wat er momenteel in de omgeving staat. Hiervoor gebruik ik altijd tooling als MiTrend, DPACK of VMware Capacity Planner. Uiteraard zijn er meer methodes om dit te doen. Vergeet niet om met de organisatie een prognose te maken van te verwachten groei of krimp. Mijn ervaring is dat er vrijwel nooit inzicht is in de hoeveelheid groei die het platform moet gaan opvangen. In veel gevallen is direct “op de groei” kopen meestal een desinvestering. Als bij de productselectie gekeken wordt naar schaalbaarheid en toekomstvastheid van de componenten kan er beter een meerjarenbegroting worden opgesteld, waarbij opgeschaald kan worden met nieuwere en betere producten of een lagere aanschafprijs.
 


Als alle ontwerpkeuzes benoemd zijn is het belangrijk deze uit te zetten naar een High-Level design waarin bepaald wordt welke eisen (requirements) gesteld worden en welke beperkingen (constraints) benoemd zijn. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het High-Level design uitgaat van een schaalbare storage oplossing (eis), maar dat tijdens de financiële afschrijvingstermijn het huidige storage systeem hergebruikt moet worden (beperking). Dit zorgt ervoor dat er een virtualisatielaag moet zijn die zowel de eis als beperking in kan vullen.
 
Naast de eisen en beperkingen zullen er af en toe wat aannames (assumptions) gedaan moeten worden. Hoewel we dit altijd willen beperken, zijn er vaak een aantal zaken die nog uitgezocht moet worden of die pas bij implementatie geverifieerd kunnen worden. Het is echter wel belangrijk om deze te benoemen zodat ze niet vergeten kunnen worden of als duvel uit een doosje het platform kunnen verstoren. Tenslotte is het belangrijk om in het ontwerp ook de risico’s (risks) te benoemen. Een eis om 1.000 medewerkers vanuit een thuislocatie te laten werken met een beperking dat de huidige 1Mbps internetverbinding gehandhaafd blijft, kan als risico worden aangemerkt. Voor de risico’s kan dan afgewogen worden of dit een acceptabel risico is of dat deze moet worden weggenomen door aanpassingen te doen in de ontwerpkeuzes.

Beheer van een platform

Dit is hoe een ontwerp van een architectuur tot stand komt. Wat heeft dit met een platform te maken? In mijn ogen heel veel. Bij het ontwikkelen van een platform gaan we uit van een architectuur die in de basis stabiel is, maar qua functionaliteit richting de eindgebruikers zeer flexibel is. Het heeft geen zin om voor iedere nieuwe applicatie een nieuwe architectuur neer te zetten. Dan vallen we constant terug in de ontwerpfase en moeten we alsnog alle verschillende applicatie architecturen middels een toparchitectuur met elkaar verbinden.
 
De eerste stap nadat de ontwerpkeuzes gemaakt zijn, is een productselectie uit te voeren. Hierbij is het goed om te realiseren dat ieder component in de architectuur invloed kan uitoefenen op andere componenten. Dit betekent dat de samenhang van componenten altijd gevalideerd moet worden en gezien de complexiteit van de huidige IT-architecturen, kan dit enorm veel tijd kosten. Hiervoor zijn een aantal mogelijke oplossingen:
 1. Maak gebruik van een door de leverancier gevalideerd ontwerp.
 2. Maak gebruik van een platform dat door een platform-provider wordt gevalideerd.
 3. Maak gebruik van een extra (evt. kleiner geschaald) platform en zorg voor de eigen validatie.

Gevalideerd ontwerp

Veel leveranciers bieden tegenwoordig Validated Designs of referentie-architecturen. Deze ontwerpen zijn echter vaak applicatie-afhankelijk (silo-vorming) of dermate ruim opgezet dat deze niet geheel past bij het doel van het platform.

+      De validatie van de componenten wordt door de leverancier uitgevoerd.
+      Gevalideerde ontwerpen bieden een enorme bron van informatie voor ieder ontwerp dat hierop gebaseerd wordt.
+      Veel leveranciers hebben een uitgebreide community die zorgt voor een goede controle op de correctheid van de validatie.
-      Hoe worden de applicaties die de organisatie gebruikt ten opzichte van de architectuur gevalideerd?
     Een platform gebaseerd op een gevalideerd ontwerp van een leverancier bindt de organisatie zeer aan één of enkele leveranciers. Hierbij is het heel belangrijk om strategisch een keuze voor een leverancier te maken die een breed portfolio of een goede partnerstrategie heeft qua Validated Design.

Gevalideerd platform 

Dan zijn er nog platform-providers die een gevalideerd platform bieden. Vaak is dit gebaseerd op een bepaalde vertical of branche en kan dit platform vanuit de cloud of op locatie worden aangeboden. Het aantal platform-providers groeit al jaren gestaag en kan hierdoor een groot deel van de markt bedienen.

+      De verantwoordelijkheid voor gebruikersbeleving wordt middels SLA’s afgekocht.
+      Geen tijd en geld besteden om zelf de validatie en technische ontwikkeling uit te voeren.
-      Weinig controle mogelijk op de validatie.
     Als organisatie een grote afhankelijkheid van de snelheid waarmee de platform-provider nieuwe functionaliteit aan kan bieden.

Eigen validatie 

De meeste controle wordt natuurlijk gehouden door een eigen validatie uit te kunnen voeren. Dit natuurlijk los gebaseerd op basis van Validated Designs en ondersteund door cloud-professionals.

     Met de huidige virtualisatietechnieken is het mogelijk om relatief eenvoudig schaduwomgevingen te maken en bij te werken.
+      Een ontwikkelplatform biedt tevens mogelijkheden om automatiseringsprocessen te ontwikkelen, de eigen beheerders te trainen en als tijdelijke capaciteit voor productie te dienen.
-      Wowel CAPEX als OPEX investeringen.
 
Mijn advies hierin is om deze omgeving klein maar representatief te houden.

Wat betekent het platform voor u?

Welke keuze u ook maakt, het moet natuurlijk wat voor u opleveren. Welke voordelen kunt u halen uit het gebruikmaken van een platform in plaats van het zelf samenstellen van een IT-infrastructuur?
 • Maak optimaal gebruik van de kennis en kunde van uw leverancier(s) om samenhang in uw componenten te vinden.
 • Leer van de fouten die anderen gemaakt hebben voordat uw gebruiker er last van krijgt.
 • Maak gebruik van het gemak van IT in plaats van het beheren van de complexiteit.
 • Hou uzelf en uw leverancier scherp door samen te sparren over de optimale gebruikersbeleving.
 • Maak gebruik van de juiste resources, in de vorm van een eigen infrastructuur, in de publieke cloud of een combinatie van beiden.

Hoe kan TSP u helpen?

Zoals een voetbalgrootmeester ooit zei: “Elk nadeel heb zijn voordeel.” De vraag is: Kunt u de juiste keuze maken? Wij begeleiden organisaties gedurende het traject van het maken van keuzes tot aan de realisatie van een podium. It’s showtime! Neem contact met ons op om te zien hoe we u kunnen helpen.

Reageer ook!