The Storage Professionals
Taal:
Nederlands
Nederlands Deutsch

Bedrijfscode

The Storage Professionals heeft als doel om zo transparant mogelijk te opereren. Wij willen iedereen inzicht geven in onze manier van werken en waar wij voor staan. Daarom hebben wij een bedrijfscode opgesteld. Hierin staan onze filosofie en gedragsregels omschreven. Deze zijn niet alleen belangrijk voor u als opdrachtgever, maar ook voor ons. Onze bedrijfscode is namelijk onze leidraad. Het maakt ons bewust van de risico's als we ons niet houden aan onze afspraken, maar het vertelt ons ook hoe te handelen als er een beroep wordt gedaan op onze ethiek.

De 'vuistregels' van The Storage Professionals

Natuurlijk kunt u als klant onze bedrijfscode inzien. We hebben er zelfs een compact boekje van gemaakt dat u hier kunt downloaden. In het document vindt u de 'vuistregels' van The Storage Professionals. Ze zijn duidelijk omschreven zodat u precies weet waar u aan toe bent als u zaken met ons doet.